.... Links; vind zelf het antwoord op uw vraag

Oncoline Via Oncoline krijgt u toegang tot richtlijnen voor oncologische zorg. Tumorgebonden richtlijnen: Multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. Niet tumorgebonden richtlijnen: Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom/klacht.
Pallialine Deze website bevat de richtlijnen die zijn gepubliceerd in het boek "Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk" en het "Zakboekje palliatieve zorg". Uitgegeven door het IKNL. Eenvoudig te raadplegen en te downloaden.
Richtlijn palliatieve sedatie In 2005 heeft de KNMG commissie landelijke richtlijnen palliatieve sedatie opgesteld. Deze tekst is behulpzaam in uw praktijk. Het beschrijft achtergronden, definieert begrippen, en geeft praktisch adviesen. In 2009 werd deze herzien, kreeg een uitvoeriger toelichting en een veranderd medicatieschema. De tekst van deze link is van het IKNL.
Palliatief consult Nijmegen Weliswaar een regionale organisatie, maar met veel nuttige en praktische informatie. Hier de link naar de thuiszorgtechnologie.
Zorgpad stervensfase Ook in de thuissituatie kan een zorgpad behulpzaam zijn. Met veel verschillende mensen die hulp bieden kun je de 'rode draad' uit het oog verliezen. Maar de behoeften van de zieke wil immers iedere hulpverlener als richtlijn hanteren, vandaar dit specifieke zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.De volledige en eenduidige wijze van rapporteren maakt de zorg overzichtelijk: er wordt systematisch gescreend op mogelijk voorkomende problemen, zowel op lichamelijk, als op psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Tevens kunnen alle interventies op een heldere wijze worden weergegeven.KeaFogelberg

 

 

 

Weipoortseweg 77
2381 NH Zoeterwoude
t 071 5803182
f 071 5804446
m 06 24509094
info@keafogelberg.nl