.... Links; vind zelf het antwoord op uw vraag

Agora <p>Landelijk ondersteuningspunt PTZ. Hier vindt u nieuws en informatie over palliatieve zorg,palliatieve zorgvoorzieningen en netwerken palliatieve zorg.</p>
Palliactief Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Iedereen die werkt in de palliatieve zorg kan lid worden. Door gezamenlijk de krachten te bundelen kan de palliatieve zorg in Nederland verder verbeterd worden. Binnen Palliactief zijn verschillende secties en (werk)groepen actief. Palliactief is voortgekomen uit het NPTN, het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland.
VPTZ VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Op 1 januari 2005 zijn Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland (VTZ) en Vrijwilligers Hospicezorg Nederland (VHN) gefuseerd tot VPTZ Nederland. 200 VPTZ organisaties bieden ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase.
IKW Het IKW is een kennis- en kwaliteitscen­trum op het gebied van de oncologische en palliatieve zorg. Het IKW is een regionale netwerkorganisatie, en heeft als doel de kwaliteit van deze zorg in de regio Zuid-Holland Noord te verbeteren.
Steunpunt Steunpunt stervensbegeleiding en rouw in de multiculturele samenlevingKeaFogelberg

 

 

 

Weipoortseweg 77
2381 NH Zoeterwoude
t 071 5803182
f 071 5804446
m 06 24509094
info@keafogelberg.nl