....Het laatste nieuws

Buro Fogelberg heeft een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld, een reflectiegroep Morele Kwesties.

Bedoeld voor huisartsen om, samen met collega huisartsen in gesprek te gaan over eigen vragen en dilemma's uit de dagelijkse praktijk. 6 avonden begeleide(ethicus en huisarts) reflectie op thema's waarover u kunt lezen in de flyer. Lees nog meer in de flyer.

http://www.keafogelberg.nl/data/Morele_kwesties/2015_05_27_Flyer_II_Reflectiegroep_morelekwesties.pdf

 

 

Nieuwe toetsgroep ptz 2015 start 12 maart 2015

De deelnmers van de toetstgroep 2014 waren ook weer tevreden, vertelden veel geleerd te hebben. Daarom start ook in 2015  een toetsgroep voor huisartsen over de palliatieve terminale zorg, de 7e jaargang.

Met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dat gebeurt in deze toetsgroep. 7 keer in één jaar vindt een casuïstiek bespreking plaats onder leiding van een kaderhuisarts palliatieve zorg en een verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve terminale zorg (ptz). De deelnemers komen met hun vragen vanuit de dagelijkse praktijk, het antwoord wordt gezocht samen met de collegae onder begeleiding van de twee experts ptz.

Lees  hierover meer in de aankondiging,

http://www.keafogelberg.nl/data/files/AANKONDIGING_Toetsgroep_ptz_2015.pdf
 

2015 februari

De KNMG lanceert nota "Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase".


http://www.keafogelberg.nl/data/KNMG/2015_02_KNMG-Rapport-Niet-alles-wat-kan-hoeft-Passende-zorg-in-de-laatste-levensfase-5-maart-2015-digiversie.pdf

 

 

KNMG komt met handreiking 'praten over overlijden'

Juli 2011

'Als de dood in zicht komt dan kunt u nog veel voor uw patient doen'
Dit is de eerste zin van een KNMG 'handreiking' tot een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen om passende en kwalitatief goede zorg in de laatste levesnfase te geven.

Het gehele document omvat 23 bladzijden:
2011%2006%2014%20KNMG-Handreiking-Tijdig-praten-over-het-overlijden.pdf
Een korte samenvatting (ook op plastic verzonden aan leden van KNMG):
2011%2006%2014%20KNMG-checklist-bij-handreiking-tijdig-praten-over-het-overlijden.pdf
Aanvullende tips van een psycholoog:
2011%2006%2014%20KNMG-bijlage-valkuilen-en-tips-bij-handreiking-tijdig-praten-over-het-overlijden.pdf
 
Na  3 keer een  leergroep voor huisartsen komt er vanaf 2012 ook een andersoortige toetsgroep, meer gericht op de medische kennis en kunde benodigd voor de huisarts bij het begeleiden van de patienten in de laatste levensfase.

Door het besprreken van de eigen casuistiek volgens een intervisiemodel wordt er meer  kennis en inzicht verkregen m.b.t. pijnbestrijding, delier, palliatieve sedatie en nog veel meer thema's.

De 7 bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden; 4 keer in het voorjaar, 3 keer in het najaar.
De accreditatie voor deze toestgroep werd gehonoreerd door het CvAH.


 


 
 
april 2009 Nieuw middel ter behandeling van obstipatie
Relistor is de naam van een nieuw middel. Bij opiaat geinduceerde obstipatie is het een werkzaam en veilig middel bij iemand in de terminale fase.

Lees:
2009 04 23 Relistor.doc
 
januari 2009 Herziene KNMG richtlijn Palliatieve sedatie
De discussie over palliatieve sedatie is na het verschijnen van de richtlijn in 2005 niet verstomd. Daarom heeft de KNMG de richtlijn herzien. Deze biedt meer houvast voor arts.
Hieronder leest u het artikel in Medisch Contact nr.5 29 januari 2009

05-van+Wijlick.pdf
 
december 2008 Zorgpad verbetert zorg en kwaliteit in de stervensfase
Medisch Contact 63 nr.50 12 decmeber 2008

Een goed einde


De zorg voor de stervende patiënt behoeft betere afstemming. Nu gaan artsen vaak nog door met verlengen van het leven, terwijl verpleegkundigen allang hebben gezien dat het einde nabij is.

Samenvatting
- Het Zorgpad Stervensfase, de vertaling van de Liverpool Care Pathway of the dying patient, is een instrument om de zorg voor stervenden en hun naasten te structureren, ook toepasbaar in de thuissituatie.
- Onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat het zorgpad de zorg en de kwaliteit van leven in de stervensfase verbetert. Onlangs heeft de Vereniging van Integrale Kankercentra landelijke implementatie van het Zorgpad Stervensfase speerpunt gemaakt voor de komende jaren.

lees dit artikel:
50-v+Zuylen[1] MC 12 dec 2008 zorgpad.pdf
En lees op de website pallialine de IKNL richtlijn hierover
Zorg%20in%20de%20stervensfase%202010.pdf

Na 10 jaar Zorgpad blijkt belangrijke verbetering van zorg in de laatste levensdagen, lees daarover in NTvG

2013_11_NTvG_zorgpad_10_jaar.pdf
 

 
 
 

 
 
KeaFogelberg

 

 

 

Weipoortseweg 77
2381 NH Zoeterwoude
t 071 5803182
f 071 5804446
m 06 24509094
info@keafogelberg.nl