.....geneeskunst is: op het goede moment de juiste dingen doen.

CONSULTATIE / COACHING
voor de allround huisarts door collega huisarts,  expert in de palliatieve zorg

Consultatie vragen.......dat betekent verbetering van Uw eigen kennis en vaardigheden in deze specifieke situatie.
Consultatie geven....dat betekent een collega vanuit gelijkwaardigheid gebruik laten maken van mijn expertise.

 

Wanneer raadpleeg je een consulent palliatieve zorg?

Bij elke mogelijke soort vraag. Vragen over moeilijk te duiden symptomen, hoe te behandelen, technische vaardigheden, over problemen rondom loslaten en afscheid nemen, over je eigen machteloosheid, etc.. Stel je vraag direct als je vastloopt, dag of nacht, 7x 24 uur is de consultatie beschikbaar, stel je vraag direct aan een collega, huisarts expert ptz.

Jouw professionaliteit
Soms loopt je vast met de situatie…..met wie kan je overleggen wat op dit moment de beste oplossing zal zijn? Het is onmogelijk om alle benodigde kennis voor de bestrijding van ernstige symptomen te bezitten of zelf te kunnen opzoeken. Een overleg met de medisch specialist kan soms helpen, maar is beperkt, deze redeneert vanuit een ander kader. Al heb je veel ervaring met de terminale zorg, je kunt toch ‘vastlopen’ in een ethisch of moreel dilemma, met wie kan je daarover van gedachten wisselen? Misschien voel je je onzeker of incompetent, heb je iets nodig om meer zelfvertrouwen te krijgen, maar wat en hoe?

Dan is er een huisarts consulent
De huisarts consulent palliatieve zorg is huisarts en expert op het gebied van de ptz. Consultatie geven impliceert meer dan alleen een antwoord op een vraag. Net zoals de huisarts de context van de patiënten betrekt bij het beleid, zo doet de consulent ptz dat met de consultatie vragende collega. Bij menig vraag wordt ook jouw persoonlijke beleving betrokken. Dit kan in een telefoongesprek van een paar minuten, een duwtje in de goede richting is voor dat moment voldoende. Ook een bezoek samen bij de patiënte thuis is mogelijk. Ook kan een consultatie uitlopen op een langer traject van ondersteuning of coaching.

Waarom Buro Fogelberg
Je krijgt consultatie zonder tussenkomst van iemand die een intake doet. Je treft altijd dezelfde consulent bij eventueel vervolg consultaties voor één zelfde patiënt.

Sterven thuis
70% van alle mensen geeft de voorkeur aan een sterfbed thuis, minder dan 20% van de mensen sterft thuis (bron: agora 2011 TNS/NIPO). Dat moet toch anders kunnen? Voor huisartsen ligt hier een uitdaging om goede zorg te leveren, opdat de mensen dàt toekomt wat ze is gegund; een natuurlijk sterfbed in huiselijke sfeer. Voor het toekomstig welzijn van
nabestaanden is het belangrijk dat het sterfbed van een dierbare goed is verlopen.

Huisartsenhulp
Je wilt graag de terminale patiënt voorzien van goede medische zorg. Je kent de patiënt en zijn leefstijl, je maakte het begin van de ziekte episode mee, je kent de mantelzorgers en de sociale kaart. Maar soms is het anders; ken je de patiënt helemaal niet, ben je als huisarts niet betrokken geweest in de eerste fase van de behandeling, werd dit volledig door de
ziekenhuisspecialist gecoördineerd, of misschien ben je een waarnemer of Hidha, of doet je dienst op de HAP. Het maakt niet uit van waaruit je bij dit ziekbed betrokken werd, het is een feit dat je nu de arts bent die op dit moment de regie heeft over de medische vragen en beslissingen. Je coördineert de medische zorg, uiteraard in samenspraak met patiënt en naasten. Je onderscheidt je van een ziekenhuisspecialist, als huisarts ben je een generalist en betrek je altijd de zieke mens èn de context in je te kiezen beleid.

Concreet:


1.    je hebt een vraag:
•    Je belt Kea Fogelberg op 071 5803182 of  06    4509094 (tijdstip maakt niet uit)
•    Bij geen gehoor spreekt je op de 06 een voice mail bericht in, vermeldt de urgentie van je   vraag, waar en wanneer  je terug gebeld wilt worden. Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
•    Je kunt ook een mailtje zenden, dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
•    Je geeft je mail adres door (voor toezenden van achtergrondinformatie).

2.    Dan:
•    in een telefoongesprek wordt je vraag verhelderd. Soms volgt direct een antwoord, soms pas op een later tijdstip. Altijd komt er een 2e deel van het antwoord.
•    Soms is een ontmoeting bij de patiënt nodig (ter beoordeling van bv ascites of benauwdheid, demonstratie van handelingen)

•    het 2e deel van het antwoord zal bij voorkeur per mail gebeuren, het betreft extra feiten, ziekte/symptoom gerelateerd.
•    Ter evaluatie van een consultatie zal graag een vervolg afspraak gemaakt worden, je leert het meeste van reflecteren!

3.    Of:
•    Soms roept de vraag nieuwe vragen op, een antwoord kan soms te complex zijn voor de telefoon, misschien volgt een afspraak voor een ontmoeting.
•    Er blijkt een vraag achter de vraag, dan kan het komen tot een traject van uitgebreider begeleiding of coaching, met daarbij ook aandacht voor het persoonlijke facet van je professionaliteit.
•    Je kunt tijdens het hele traject van deze ene patiënt individuele begeleiding krijgen in je rol als huisarts.

4.   Zakelijk: de kosten bedagen 25 euro per kwartier. Dit is fiscaal aftrekbaar als supervisie/scholing.

 

 


Definitie goede huisarts,
De kwaliteit van het handelen, dus het zijn van een goede huisarts, is niet een statisch gegeven. Het is een in potentie aanwezig vermogen wat zichtbaar wordt in de relatie met de patiënt, naasten en andere hulpverleners.

 

  

KeaFogelberg

 

 

 

Weipoortseweg 77
2381 NH Zoeterwoude
t 071 5803182
f 071 5804446
m 06 24509094
info@keafogelberg.nl