.... Mijn naam is Kea Fogelberg, ik zal me aan u voorstellen:

Huisarts
Ik ben geboren in 1950, behaalde in 1977 het artsexamen. In 1979 begon ik mijn eigen huisartsenpraktijk. Na 7 jaren ging ik met een collega samenwerken, met wie ik gedurende 10 jaar een duo praktijk had. Na haar verhuizing ben ik weer solist geworden tot 1 januari 2006. Daarna ging mijn praktijk een fusie aan met de twee collegae bij wie ik tot 1 januari 2011 als free lancer in de praktijk meewerkte, kon voortgaan als 'de' huisarts van 'mijn' patienten. Vanaf januari 2011 beperk ik de praktijkwerkzaamheden tot waarneming op de dokterspost , omdat ik mijn tijd besteed aan wetenschappelijk onderzoek naast het onderwijs en coaching vanuit Buro Fogelberg.

Levensloopgeneeskunde
Bijna 10 jaar heb ik de verloskunde beoefend. Ik zag dit als een onlosmakelijk onderdeel van mijn werk als huisarts, waarbij ook de stervensbegeleiding een belangrijke plaats innam. Ooit dacht ik geen huisarts meer te kunnen zijn, als ik de verloskunde niet meer zou kunnen beoefenen, deze combinatie van werkzaamheden gaf een evenwichtige verdeling in mijn professionele leven. Maar de verloskunde werd te zwaar, ik ben daarmee gestopt en bleef toch huisarts. Omdat de processen rondom geboorte een dood zo vele overeenkomsten hebben zag ik steeds meer dat de hele huisartsgeneeskunde een vorm van levensloopgeneeskunde is.

Palliatieve terminale zorg; NHG kaderopleiding
Bij het besluit om mijn eigen praktijk af te bouwen kwam de behoefte om alle opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren te benutten voor een ander doel. Niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor mijn collegae en in de organisatie van de zorg voor zieke mensen in de laatste levensfase. Huisartsen hebben de mogelijkheid om middels een speciale NHG kadertraining zich te ontwikkelen tot een erkend expert, consulent in de palliatieve zorg. Na de opleiding van 20 maanden behaalde ik in juni 2007 dit diploma.

Kort C.V

 • 1979-heden  Huisarts te Leiden
 • 1990-2000  Lid UHP (universitaire huisartsen praktijken), vakgroep h.a.geneeskunde RUL.
 • 1991-2013  4 jaar opleiding en vervolgcursussen Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg.
 • 2005-2007  NHG kaderopleiding tot consulent palliatieve terminale zorg.
 • 2010-2011  Masterclass ervaringsgericht werken, Expertisecentrum voor  menselijke         waarden in professionaliteit.
 • 1979-1990  Diverse activiteiten binnen de VNVA (Verenging Nederlandse Vrouwelijk Artsen).
 • 1996-2001  Bestuurlijk betrokken bij Johannes Wier Stichting (JWS).
 • 1995-heden Lid bestuur Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).
 • 2003-2009  Lid bestuur Stichting Hospice Issoria.
 • 2009 -2011  Arts ptz in Hopsice Issoria
 • 2008 - heden Medisch adviseur Specialisten Team van Activite; o.a. begeleiding intervisie
 • 2009 - heden beleidsadvies voor PTZ op de huisartsenpost SHR

 

Publicaties
2008 over palliatieve sedatie in Issoria jubileumkrant
2008 03 26 pal sedatie lustrumkrant.doc
2010 februari Interview Medisch Contact:"visie op pace makers in levenseinde"
2010 02 04 intervieuw in MC over Pacemaker vertraagt sterven(1)
2010 april Interview Huisarts in praktijk:"geef meer ruimte aan de geneeskunstenaar in jezelf"
2010 03 Huisarts en Praktijk intervieuw.doc
2010 april artikel in Pallium (multidisciplinair tijdschrift ptz)
2009 08 14 Pallium publicatie Claessen.pdf

2012 december artikel in Medisch Contact

2012 12 Medisch Contact "stervenshulp met het hart"

2013 december Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek "leed toeveogen"

2013 12 TGE_nr_4_bespreking Signalement ZonMW_'moet_alles_wat_kan'.pdf

2014 september Podium voor Bio-ethiek thema: Overpijnzingen. 'over innerlijke pijn'

http://www.keafogelberg.nl/data/2014_09_Innerlijke_pijn_in_Podium_Bioethiek.pdf

 

 
 

 

 

 

KeaFogelberg

 

 

 

Weipoortseweg 77
2381 NH Zoeterwoude
t 071 5803182
f 071 5804446
m 06 24509094
info@keafogelberg.nl