.... Bibliotheek :: Artikelen uit tijdschriften

Basisprincipes van palliatieve zorg

www.henw.org/archief/id2114-basisprincipes-van-palliatieve-zorg.html

Huisarts & Wetenschap dec 2007

H&W: thuis sterven

Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 10:522-522

Belgische onderzoekers gingen in een aantal Europese landen na waar kankerpatiënten sterven: thuis, in het ziekenhuis, hospice of verzorgingshuis.
Nederlanders sterven het vaakste thuis.
www.henw.org/archief/id4311-nederlanders-sterven-het-vaakst-thuis.html

NTvG: Extra zuurstof geen verlichting dyspnoe

Extra zuurstof geeft geen verlichting van dyspneu bij terminaal zieke patiënten
Madelon de Rooij en Jos Kooter
NTvG 2011;155:A3050
Waarom dit onderzoek?
Dyspnoïsche patiënten in een terminaal stadium van hun ziekte worden frequent behandeld met extra zuurstoftoediening. Het is echter niet aangetoond dat dit de dyspneu verlicht.
http://keafogelberg.nl/data/files/2011 03 26 NTvG extra zuurstof geen.pdf

Pallium: klinische les

Pallium nr 2,  april 2010
"Hij moest tot leven komen om te kunnen sterven",
een verhaal over hoe de wens tot hulp bij zelfdoding overging in een natuurlijk sterven, het proces van patient en de huisarts. door Kea Fogelberg.
http://keafogelberg.nl/data/files/20101 01 31 Pallium Existentiële leegte.doc

MC : Verpleegkundige mist arts bij palliatiev sedatie

Volgens de verpleegkundigen is in 1/3e van de gevallen de huisarts niet aanwezig bij de start van de uitvoering.
Medisch Contact 47  20 november 2007
Auteur M. Klinkenberg en en R.S.G.M. Perez
http://keafogelberg.nl/data/files/AMGATE_6059_138_TICH_R2017841085903082 VP mist arts bij pal sed MC 2007 11 23.pdf

MC: Terminale zorg buiten kantoortijd

Medisch Contact Nr. 06 - 8 februari 2008 240-242
Auteur: P.H.J. Giesen, E. Terpstra en B.P.M. Schweitzer
 
Gebrekkige informatieoverdracht van de huisarts naar de HAP vormt het grootste knelpunt en daarop zal dan ook het accent moeten liggen bij kwaliteitsverbetering.
http://keafogelberg.nl/data/files/AMGATE_6059_138_TICH_R2054211208230723 MC 2008 02 08 ptz buiten kantoortijd(1).pdf

H&W: reeks artikelenpalliatieve zorg 2005-2006

Basisprincipes van palliatieve zorg
www.henw.org/archief/id2114-basisprincipes-van-palliatieve-zorg.html
Verlichting van pijn in de palliatieve fase
www.henw.org/archief/id2076-verlichting-van-pijn-in-de-palliatieve-fase.html
De behandeling van misselijkheid en braken in de palliatieve fase
www.henw.org/archief/id2036-de-behandeling-van-misselijkheid-en-braken-in-de-palliatieve-fase.html
Verlichting van dyspnoe in de palliatieve fase
www.henw.org/archief/id1998-verlichting-van-dyspnoe-in-de-palliatieve-fase.html
Samen sta je sterk
www.henw.org/archief/id1960-samen-sta-je-sterk.html
De aanpak van het delier in de palliatieve fase
www.henw.org/archief/id1920-de-aanpak-van-het-delier-in-de-palliatieve-fase.html
Sedatie in de palliatieve fase; naar een kalm einde
www.henw.org/archief/id1851-sedatie-in-de-palliatieve-fase-naar-een-kalm-einde.html
De weerbarstige werkelijkheid van het sterfbed
www.henw.org/archief/id671-de-weerbarstige-werkelijkheid-van-het-sterfbed.html
Het gebruik van corticosteroiden in de palliatieve zorg
www.henw.org/archief/id698-het-gebruik-van-corticosteroden-in-de-palliatieve-zorg.html
Als de patient niet meer kan slikken
www.henw.org/archief/id732-als-de-patint-niet-meer-kan-slikken.html
Radiotherapie
www.henw.org/archief/id762-radiotherapie.html

H&W : De praktijk van continue diepe sedatie

www.henw.org/archief/id1125-continue-diepe-sedatie-bij-patinten-in-de-laatste-levensfase.html
In Huisarts & Wetenschap nr 10 2008 wordt beschreven de praktijk van diepe continue sedatie voorafgaand aan het overlijden in Nederland bij patiënten in de laatste levensfase in 2005, er wordt een vergelijk gemaakt met de praktijk van 2001.

enkele conclusies:
De frequentie van continue diepe sedatie is toegenomen.
Een kleine minderheid van de artsen raadpleegde een palliatieve expert. 
Patienten buiten bewustzijn brengen tot aan het overlijden is een vergaande interventie met een aanzienlijke impact op het stervensproces, voor de patiënt en diens naasten.

 

H&W : wat is goede zorg ?

Goede zorg in de laatste levensfase volgens patiënten en hun huisarts.

Sander Borgsteede, Corrie Graafland-Riedstra, Luc Deliens, Anneke Francke, Jaques van Eijk, Dick Willems.
www.henw.org/archief/volledig/id910-goede-zorg-in-de-laatste-levensfase-volgens-patinten-en-hun-huisarts.html
Achtergrond:De meeste patiënten willen graag thuis overlijden, waar de huisarts verantwoordelijk is voor de zorg in de laatste levensfase.   Uit onderzoek is bekend aan welke aspecten van deze zorg patiënten waarde hechten, en ook naar de opvattingen van huisartsen in dezen is enig onderzoek gedaan. De opvattingen van patiënten en huisartsen zijn echter nog niet eerder in hun samenhang onderzocht.
Resultaten: Patiënten en huisartsen hebben vergelijkbare ideeën over wat goede zorg in de laatste levensfase inhoudt. Vier aspecten vinden zij zeer belangrijk: beschikbaarheid van de huisarts voor huisbezoeken (ook buiten kantooruren), medische competentie en samenwerking met andere professionals, aandacht, en continuïteit van zorg.
Conclusie: De vier kernwaarden van de zorg in de laatste levensfase kunnen gevaar lopen door ontwikkelingen in de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, die inhouden dat er minder tijd zal zijn voor huisbezoeken, dat er meer parttime werkenden zullen komen en dat de zorg buiten kantooruren steeds meer in handen komt van huisartsenposten.

NTvG: Indicatiestelling voor palliatieve sedatie

Klinische Les, NTvG 2012 21 januari; blz 114
H.W.M. (Marleen) van Casteren c.s.

Het is vaak ingewikkeld om de indicatie voor palliatieve sedatie te stellen. Kennis van de KNMG richtlijn is noodzakelijk, maar niet voldoende. Deze klinische les gepubliceerd in het NTvG van 21 januari 2012 is een goede illustratie daarvan. De beschreven leerpunten zijn helder en behulpzaam bij het leren omgaan met die richtlijn in de dagelijkse praktijk.
http://keafogelberg.nl/data/files/2012 01 21 NTvG indicatiesetlling palliatieve sedatie.pdf

KeaFogelberg

 

 

 

Weipoortseweg 77
2381 NH Zoeterwoude
t 071 5803182
f 071 5804446
m 06 24509094
info@keafogelberg.nl